Teamcoaching

Je team als geheel beter laten functioneren, met meer plezier samenwerken met respect voor onderlinge verschillen.  Hierdoor zal er meer resultaat komen in minder tijd.

De teamcoach toont patronen die er zijn in het onderlinge gedrag van de teamleden. Het team kan hierop de keuze maken of ze hiermee aan de slag willen gaan, ervaren wat er gebeurt als ze nieuw gedrag in gaan zetten en wat  de effecten hiervan zijn.

Wanneer een teamcoach inschakelen?

 • Het team inspiratie en energie wil
 • Het team gerichter met de teamdoelen aan de slag wil
 • De rollen en taken niet helemaal helder zijn
 • Er patronen zijn ontstaan die doorbroken moeten worden
 • Beter om kunnen gaan met de onderlinge verschillen
 • Het team beter wil samenwerken

Hoe ziet een traject eruit:

Een traject duurt globaal  ongeveer 5 sessies. In de eerste sessie kijken we naar de ontwikkelingsvragen en doelen. In de volgende sessies gaan we hier met elkaar mee aan de slag door middel van training, ervaringsoefeningen, praatsessies om zo het team bewuster te maken van onderlinge patronen.

Resultaat:

 • Bewustwording van onderlinge patronen en hoe hier anders mee om te gaan
 • Behaalde doelen, door het team zelf geformuleerd
 • Concrete afspraken
 • Scherpere focus op individuele en gezamenlijke taken
 • Het is weer prettig samenwerken: INZICHT  –  FOCUS  –  FLOW


  

     Frederika van der Meer

     Tel: 06 42493299
     Email: post@meerismore.nl