OPSTELLINGEN/ Systemisch werken

Het systemisch werken gaat er van uit, dat ieder mens deel uitmaakt van een systeem. Denk bijvoorbeeld aan je familie (systeem) of je werk(systeem).

In ieder systeem is er sprake van

Binding      ( iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem/lidmaatschap)

Ordening   ( in het systeem heerst een bepaalde rangorde)

Balans        ( er is balans in geven en nemen)

Als er ergens in het systeem in één van deze vlakken een verstoring is, ontstaan er dynamieken die zich uiten in symptomen (angst,  een team dat niet lekker samenwerkt, je “klein” voelen,  niet prettig voelen in je huidige baan etc.)

Door de dynamiek zichtbaar te maken, kun je hier mee aan de slag en zal het systeem weer meer in balans komen, waardoor de symptomen zullen verdwijnen.

INZICHT  –  HELING  –   FLOW

Ik neem dit systemisch werken mee in mijn teamcoaching en individuele coaching als ik denk dat er systemisch iets speelt. Dit uiteraard altijd in overleg.

Af en toe organiseer ik dagdelen OPSTELLINGEN.

Deze opstellingen hebben vaak een thema:

  • Loopbaan opstellingen
  • Mens- Dier opstellingen
  • Talenten opstellingen  etc.


  

     Frederika van der Meer

     Tel: 06 42493299
     Email: post@meerismore.nl